Header image alt text

SKK "Słoneczko"

Spółdzielczy Klub Kultury przy Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

Świetlica

Oprócz stałych form pracy placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę oraz organizację wolnego czasu poprzez codzienne zajęcia świetlicowe, które skupiają różne grupy wiekowe. Pozwalają uczestnikom na indywidualną samorealizację, jak również odnalezienie się w grupie.

Proponujemy liczne gry logiczne i planszowe, grę w tenisa stołowego i piłkarzyki, konsultacje plastyczne i recytatorskie, pomoc w odrabianiu lekcji. Klub otwarty jest na nowe propozycje zabaw i gier świetlicowych wychodzących od dzieci i rodziców.