Header image alt text

SKK "Słoneczko"

Spółdzielczy Klub Kultury przy Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

Siłownia

Siłownia powstała we wrześniu 1992 r. z inicjatywy Mirosława Szupra. Sprzęt wykorzystywany w siłowni zakupiony był z funduszy hrubieszowskiego TKKF-u. Przez okres około 2 lat istniała w klubie, potem w SP nr 3. W kwietniu 1995 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w porozumieniu z TKKF przejęła w dzierżawę sprzęt oraz udostepniła nieodpłatnie pomieszczenie do ćwiczeń, zapewniając dalsze istnienie siłowni. Opiekę z ramienia TKKF od 1995 r. sprawuje Konrad Wojciechowski. Od tego czasu do chwili obecnej z siłowni skorzystało ok. 300 osób – młodzież jak i osoby dorosłe.

Wyposażenie siłowni stanowi głównie sprzęt wolny:

  • 3 stanowiska do ćwiczeń na ławce,
  • podwójny wyciąg bloczkowy wraz z zestawem drążków i uchwytów,
  • maszyna do ćwiczeń siłowych nóg (tzw. „prowadnica”),
  • drabinki z poręczami, ławką i drążkiem,
  • stanowisko do ćwiczeń na bicepsy (tzw. „modlitewnik”),
  • zestaw gryfów o różnej długości oraz kształtach (proste, łamane),
  • zestaw sztangielek o rozpiętości ciężaru od 5 do 30 kg, stopniowo co 5 kg,
  • zestaw obciążeń do sztang o łącznym ciężarze ok. 400 kg.

Ponadto sala wyposażona jest w dwa duże lustra ścienne.

Zasoby sprzętowe siłowni sukcesywnie się powiększają dzięki organizownym co jakiś czas dobrowolnym składkom. Pozwala to na fukcjonowanie siłowni poprzez zakup nowego sprzętu, utrzymywanie w sprawności już posiadanego oraz remont pomieszczenia. Posiadany sprzęt daje możliwości wykonywania ćwiczeń o charakterze siłowym. Z siłowni może korzystać każdy – warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz brak przeciwwskazań ze strony lekarza. Wszystkim, którzy po raz pierwszy mają możliwość oraz chęci do skorzystania z tego rodzaju zajęć, udzielane są przez współćwiczących wszelkie pomocne porady – zarówno w kwestiach dotyczących samych ćwiczeń, jak i prawidłowego oraz efektywnego odżywiania. Zajęcia odbywają się w godzinach pracy klubu w grupach nadzorowanych przez wyznaczone osoby.

Więcej zdjęć