Header image alt text

SKK "Słoneczko"

Spółdzielczy Klub Kultury przy Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

O nas

Kilka słów o naszym ośrodku

Historia

Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko” znajduje się w strukturze organizacyjnej Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stanisława Staszica. Na równi z działalnością inwestycyjną i gospodarką mieszkaniową była organizowana i rozwijała się pomyślnie działalność społeczna i kulturalno-oświatowa. W 1975 roku został przekazany do użytku pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Polnej 19, gdzie zorganizowany został SKK „Słoneczko”. Stworzenie bazy lokalowej pozwoliło na rozwinięcie szerokiej i wszechstronnej działalności kulturalnej w naszych osiedlach, która prowadzona była i jest na rzecz dzieci i młodzieży, a ponadto korzystają z tych pomieszczeń wszyscy chętni mieszkańcy zasobów mieszkaniowych naszej spółdzielni. Ośrodek działa w dwóch sferach, społeczno-kulturalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowym zadaniem ośrodka jest rozwijanie aktywności społecznej wśród mieszkańców spółdzielni w zakresie kultury i poszanowania mienia a także wychowywania dzieci i młodzieży, rozwijania zainteresowań, miłe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Od ponad 30 lat klub prowadzi liczne i różnorodne stałe formy pracy. Zorganizowano świetlicę, pracownię fotograficzną, plastyczną, modelarnie, salę dyskotekową, harcówkę, pocztę harcerską. Prowadzono zajęcia klubowe, zespoły wokalno-instrumentalne, koło muzyczne, koło fotograficzne, koło plastyczne, koło modelarskie, dziecięcy klub filmowy „Koszałek Opałek”, klub muzyki mechanicznej, osiedlową drużynę harcerską, klub szachowy, teatrzyk lalkowy, klub spokojnych dni. Kadra do omawianej działalności składała się z 7 instruktorów, w tym 3 osób pracujących społecznie. Reformy i przemiany gospodarcze w kraju zmusiły organ prowadzący do szukania oszczędności, co odbiło się negatywnie na działalności klubu. Nastąpiła redukcja etatów i obecnie zatrudnione są 2 osoby, które starają sie prowadzić dotychczasowe, liczne formy pracy, jak również tworzyć nowe, wychodząc na przeciw potrzebom społeczności spółdzielczej. Organizujemy również festyny osiedlowe, koncerty, blok imprez wakacyjnych, spotkania cykliczne, imprezy okolicznościowe, a w okresie zimowym ferie dla dzieci i młodzieży.

Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej zależy między innymi od aktywności społecznej danego środowiska, osiedla. Dlatego też zapraszamy starsze społeczeństwo, rodziców razem ze swoimi dziećmi do uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez klub, co na pewno wpłynie pozytywnie na zwiększenie zainteresowania zorganizowanym wypoczynkiem, wypełnienie z korzyścią wolnego czasu, jak również przyczyni się do właściwego procesu wychowania naszych dzieci i młodzieży.

Pracowali w klubie:


Józef Miech – starszy inspektor d/s społeczno-wychowawczych. Zatrudniony 1975-1982

Lucyna Kyć – pracownik kulturalno-oświatowy. Zatrudniona 1977-1993

Ziemowit Jankiewicz – instruktor d/s społeczno-wychowawczych i muzyki. Zatrudniony 1991-1999

Mirosław Szuper – instruktor d/s sportu i rekreacji. Zatrudniony 1991-1994

Robert Szawurski – kierownik klubu. Zatrudniony 1993-1997

Grzegorz Głowacz – instruktor d/s sportu i rekreacji. Zatrudniony 1994-2002

Anna Malec – pracownik gospodarczy. Zatrudniona 1991-2006

Jolanta Głowacz – instruktor d/s społeczno-wychowawczych, plastyki i teatru.
Zatrudniona 1991-2014

Obecni pracownicy:


Joanna Bartkowiak – kierownik klubu od 1997 r