Header image alt text

SKK "Słoneczko"

Spółdzielczy Klub Kultury przy Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

Sekcje

Każdy znajdzie coś dla siebie

Środowisko wychowawcze pozaszkolne stwarza warunki i szanse dla wielostronnego rozwoju wychowanka. Czas wolny to wszelkie zajęcia jakim może oddać się jednostka z własnej woli dla wypoczynku, rozrywki bądź dla rozwijania swoich wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się. Każdy może wybrać dziedzinę, która go interesuje. Można pogodzić cele różnych grup, jak również integrować je.

Nasz klub oferuje stałe formy pracy i każdy kto choć trochę jest zainteresowany naszą działalnością może zgłosić chęć wzięcia udziału w zajęciach.


Zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 1100-1700

Wtorek 1130-1800

Czwartek 1130-1900