Header image alt text

SKK "Słoneczko"

Spółdzielczy Klub Kultury przy Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

Klub Seniora

Klub Seniora istnieje od 1978 roku. Swoją działalność zaczął jako „Osiedlowy Klub Spokojnych Dni”. Skupia emerytów, rencistów, osoby często samotne, które chętnie organizują różne wieczorki i koncerty. Potrafią jednoczyć się przy wspólnym stole, śpiewać, tańczyć i wspominać młodzieńcze lata. Często jest tak, że samotność dosięga nas w najmniej oczekiwanym momencie. Nie zostawiamy takich osób samym sobie. Staramy stwarzać im warunki, aby mogli realizować swoje marzenia i spotykać się z ludźmi o takich samych zainteresowaniach i bardzo różnych a jednak wspólnych doświadczeniach pokoleniowych.

Przy Klubie Seniora od 1997 roku istnieje zespół wokalno-instrumentalny Promień założony przez Tadeusza Bartnika-emerytowanego nauczyciela. W repertuarze mają piosenki patriotyczne, ludowe, religijne i okolicznościowe. Urozmaicają go poezją i teatrem. Uczestniczą w licznych imprezach na terenie miasta i powiatu. Organizują imprezy cykliczne jak: „Jesień z piosenka” i „Spotkanie z kolędą”. Prezentują się na licznych konkursach i przeglądach, zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia. Przy zespole wyłoniła się również kapela, która często towarzyszy zespołowi w zabawach karnawałowych, andrzejkowych itp.

Spotykają się co tydzień w poniedziałek i zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Osiągnięcia

Puchar Dyrektora WOK w Lublinie i nagroda główna w kat. recytacja dla Pani Alfredy Cejko w Finale 12 Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Dęblin 2011.

I miejsce w XII Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów – Hrubieszów 2011 – w kat. recytacja – p. Alfreda Cejko(nominacja na finał do Dęblina)

Wyróżnienie w XI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej Uchanie 2011 oraz II miejsce w kat, soliści  dla Ewy Hordyj

Wyróżnienie i Puchar w VII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Kolędy i Pastorałki – Wołajowice 2011

II miejsce w XI Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów – Hrubieszów 2010 – w kategorii Soliści – p. Ewa Hordyj (nominacja na finał do Dęblina)

Wyróżnienie w XI Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2010

Wyróżnienie w V Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Kolędy i Pastorałki – Wołajowice 2009

Wyróżnienie w X Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej – Werbkowice 2009

Wyróżnienie w IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych-Werbkowice 2008

III miejsce w IX Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów-Dęblin 2008 – w kategorii soliści dla pani Ewy Hordyj

Wyróżnienie w VIII Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej-Uchanie 2008

Wyróżnienie w VIII Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej-Werbkowice 2008

Wyróżnienie w IV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”-Wołajowice 2008

Wyróżnienie w VIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych (pieśni ludowe naszego regionu)-Werbkowice 2007

Wyróżnienie w VII Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej-Werbkowice 2007

III miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek-Wołajowice 2007

III miejsce w VII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych-Werbkowice 2006

Wyróżnienie w VI Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej-Uchanie 2006

Wyróżnienie w VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej-Werbkowice 2006

III miejsce w V Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej-Uchanie 2005

III miejsce w IV Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej-Werbkowice 2004

II miejsce w III Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej-Uchanie 2003

Wyróżnienie i nagroda pieniężna w II Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej-Uchanie 2002