XIV Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej organizowany przez GOK  Uchanie to nie tylko przegląd konkursowy, ale okazja do spotkania się z ludźmi, których łączy muzyka i wspólne śpiewanie. Zespół Promień Klubu Seniora otrzymał specjalne podziękowanie za udział a pani Ewa Hordyj I miejsce w kat. solista

Zobacz zdjęcia